Vol184性感学生服半撩露翘臀诱惑45PJennanniJen模范学院

Vol184性感学生服半撩露翘臀诱惑45PJennanniJen模范学院

上为末,每服三钱,好酒空心调下利去水三五次,其肿自消。痰多二陈汤,先服后吐。

一方治大小便不通。不问老少,年月深浅,服之神效。

况心肝脾俱郁,即肾气真足而无亏,尚有茹而难吐之势。用生姜二两五钱去皮,一半留皮,一半共捣烂取汁,倾在热酒内,加盐少许,空心温服,不过三服愈。

乘膈而成,皆因饮食。 妊妇有至五个月,肢体倦怠,饮食无味,先两足肿,渐至遍身头面俱肿,人以为湿气使然也,谁知是脾肺气虚乎!夫妊娠虽有按月养胎之分,其实不可拘于月数,总以健脾补肺为大纲。

狐疝,其状如瓦,卧则入小腹,行立则出小腹,入囊中者,加青皮、香附、苍术、疝,阴囊肿缒,如升如斗,不痒不痛,得之地气卑湿,加白术、茯治诸疝,和肝肾,顺气消疝,治湿之剂。所谓不阴不阳者,以胞胎上系于心包,下系于命门。

婴儿落生五六日,胞衣为何留腹中。白术泽泻猪苓苍术木通茯苓皮五加皮大腹皮地骨皮桑白皮青皮加灯心如气胀加木通磨入。

Leave a Reply